Kompletní demoliční práce technologických celků, průmyslových objektů, budov, odvoz odpadů, sutě, a jejich uskladnění …

Zakládání staveb, včetně staveb průmyslových, budování inženýrských sítí, výkopové a zahrnovací práce

Recyklace betonových, cihelných, železobetonových a živičných odpadů

Vodovody a kanalizace, rekonstrukce a výstavba ČOV a vodojemů, chodníky a komunikace, gabiony, ocelové haly, sportoviště a hřiště

Prodej a pronájem stavebních buněk a kontejnerů, jejich dopravu, montáž a demontáž

Likvidace nebezpečných odpadů, likvidace azbestu

Štěrky a písky, zahradní zemina a mulčovací kůra, palivové dřevo a uhlí

Osobní a užitkové vozy, nákladní vozy, stroje a zařízení, buňky a kontejnery, silniční zařízení

Napište nám

Jak nás najdete

kontaktní údaje

adresa: MAPECO MOST a.s.

IČ: 25028685 DIČ: CZ25028685

KANCELÁŘ – Čepirohy č.p. 143, 434 01 Most

Telefon: 476 104 575
e-mail: asistent@mapeco.cz

Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 15:00

RECYKLACE – Čepirohy č.p. 141, 434 01 Most

Telefon: 702 143 085
e-mail: recyklace@mapeco.cz

Provozní doba: Po-Pá 6:00 – 16:00

Petr Budský – člen představenstva
tel.: 476 104 575
email: budsky@mapeco.cz

Ing. Václav Cibuzar – technické vedení společnosti
tel.: 602 253 412
email: cibuzar@mapeco.cz

Ing. Jiří Marinčák – projektový manažer
tel.: 702 207 493
email: marincak@mapeco.cz

Petra Golisová – hlavní ekonom
tel.: 737 387 573
email: golisova@mapeco.cz

Kateřina Zemanová – ekonom
tel.: 476 104 575
email: asistent@mapeco.cz

Luděk Holub – realizační technik
tel.: 777 680 412
email: holub@mapeco.cz

Petr Šrámek – realizační technik
tel.: 602 628 335
email: sramek@mapeco.cz

Vladimír Rath – realizační technik
tel.: 601 526 420
email: rath@mapeco.cz

Pavel Lošonský – správa nemovitostí
tel.: 603 514 723

Vítová Jana – BOZP

Skleničková Ludmila – odpadový hospodář

Lánová Vladimíra – odpadový hospodář

Ing. Krejča Miloslav – závodní dolu a lomu

recyklační středisko – prodej materiálů

Zbyněk Šrámek – vedoucí střediska recyklace Čepirohy
tel.: 702 143 085
email: recyklace@mapeco.cz

Čerpání dotací z evropských fondů

dotace

Název projektu:
Pořízení moderních technologií
Číslo projektu:
CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008172

dotace

Název projektu:
MAPECO MOST a.s. – snížení energetické náročnosti
Číslo projektu:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17­_101/0013492

dotace

Název projektu:
Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy MAPECO MOST a.s.
Číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013421

dotace

Název projektu:
„Úspory energie v procesech MAPECO MOST a.s.“
Číslo projektu:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017596