Mapeco Most s. r. o.

DotaceNázev projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy MAPECO MOST a.s

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013421

Popis projektu:

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce.

Cíle projektu:

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.

(©)2008 Mapeco, Všechna práva vyhrazena!
Tvorba internetových stránek, webdesign (©) 2022