Mapeco Most s. r. o.

Dotace

 

Název projektu: Pořízení moderních technologií

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008172

 

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

 

Podstata projektu:

Předmětem projektu je pořízení inovativních výrobních technologií, jimiž bude dosaženo zvýšení efektivnosti výroby:

  • Mobilní třídící jednotka
  • Mobilní drtící jednotka
  • Pásový bagr vč. výložníku, hydraulického kladiva a hydraulických nůžek

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zefektivnění výrobního procesu, který je za současného stavu tvořen zastaralou technologií s nízkou výkoností. Stanoveného cíle bude dosaženo pořízením inovativních technologií s vyššími technickými a užitnými parametry.

(©)2008 Mapeco, Všechna práva vyhrazena!
Tvorba internetových stránek, webdesign (©) 2021