Mapeco Most s. r. o.


DEMOLICE

Kompletní demoliční práce technologických celků, průmyslových objektů, budov, odvoz odpadů, sutě, a jejich uskladnění ...

ZEMNÍ PRÁCE

Zakládání staveb, včetně staveb průmyslových, budování inženýrských sítí, výkopové a zahrnovací práce

RECYKLACE

Recyklace betonových, cihelných, železobetonových a živičných odpadů.

PROVÁDĚNÍ STAVEB

Vodovody a kanalizace, rekonstrukce a výstavba ČOV a vodojemů, chodníky a komunikace, gabiony, ocelové haly, sportoviště a hřiště

BUŇKY, KONTEJNERY

Prodej a pronájem stavebních buněk a kontejnerů, jejich dopravu, montáž a demontáž

NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY
Likvidace nebezpečných odpadů, likvidace azbestu

PRODEJ

Štěrky a písky, zahradní zemina a mulčovací kůra, palivové dřevo a uhlí

PRONÁJEM

Osobní a užitkové vozy, nákladní vozy, stroje a zařízení, buňky a kontejnery, silniční zařízení

Dotace

Název projektu:
Pořízení moderních technologií
Číslo projektu:
CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008172

Dotace

Název projektu:
MAPECO MOST a.s. – snížení energetické náročnosti
Číslo projektu:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17­_101/0013492

Dotace

Název projektu:
Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy MAPECO MOST a.s.
Číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013421

Dotace

Název projektu:
„Úspory energie v procesech MAPECO MOST a.s."
Číslo projektu:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017596
(©)2008 Mapeco, Všechna práva vyhrazena!
Tvorba internetových stránek, webdesign (©) 2022